Elektrostatik Toz Boya Kabinleri

Toz boya kabinleri, elektrostatik toz boyanın içerisinde uygulandığı ve geri kazanıldığı kapalı sistemlerdir. Her projeye özgü tasarlanmak suretiyle, günlük renk değişimi sayısına, boyanacak ürüne ve sayısına bağlı olarak kabin tipi ve ölçüleri değişiklik göstermektedir. Toz boya kabinleri projeye özel olarak DKP, galvanizli ya da paslanmaz sac malzemeden imal edilmektedir.

Boyanın geri kazanılması sistemi olan kartuş filtreli ve siklonlu modelleri bulunmaktadır ve kabin buna göre filtreli ya da siklonlu olarak isimlendirilmektedir. Her iki sistemde boya tanecikleri, emme fanının yarattığı hava akımı yönünde dış ortamdan kabin içerisine sürüklenip filtre edilmektedir. Devamında manuel ya da otomatik olarak geri kazanılıp sisteme dahil edilmektedir.

Toz boya kabinlerinden beklenen, kabinden dışarıya toz boya kaçırmaması ve ergonomik olmasıdır.

FİLTRELİ TOZ BOYA KABİNLERİ

Toz boya kabininde uygulanan elektrostatik toz boyanın geri kazanılması için kullanılan filtre elemanının kartuş filtre olduğu sistemlerdir. Filtreli kabinlerde emme fanı kabin çıkışında bulunmaktadır, fanın yarattığı hava akımıyla hareket eden toz boya tanecikleri filtre elemanında tutulmaktadır. Toz boya filtresinin dış yüzeyinde biriken statik toz boya tanecikleri, ters patlatma sistemiyle toz boya kabini içerisine dökülür ve buradan geri kazanılarak tekrar kullanılmaktadır.

Kabin yapısından dolayı renk değiştirme zorluğu ve her renk için ayrı filtre takımı kullanılması gerektiğinden, günlük renk değişim sayısı 1-2 defa olan firmalar için tavsiye edilmektedir. Maliyet olarak da ucuz kabinlerdir.

KOMPAKT SİKLONLU TOZ BOYA KABİNLERİ

Toz boya geri kazanma elemanının siklon olduğu ve renk değişiminin filtreli kabinlere göre daha hızlı yapıldığı boya kabini modelidir. Fan akımıyla hareket eden toz boya partiküllerinin, siklon içerisinde siklon cidarlarına merkezkaç kuvvetin etkisiyle sürtünerek hızının azalması ve çökeltilerek geri kazanılması prensibine göre çalışır. Siklonda çökeltilemeyen çapta olan toz boya tanecikleri, siklon arkasaınddaki torba filtrede toplanmaktadır.

MONO SİKLONLU TOZ BOYA KABİNLERİ

Çalışma şekli kompakt siklonlu kabinlerinkine benzer olup, tek farkı siklon arkasındaki filtre grubunda daha özel filtreler kullanılması ve geri kazanma verimi %95-97 olmasıdır. Mono siklonlu boya kabinleri, hızlı renk değiştirme özelliğinden dolayı daha çok kontinü ve otomatik tesislerde tercih edilmektedir.